Historia Stowarzyszenia

Obecność Polaków w Genewie sięga początku XIX wieku. W następstwie różnych wydarzeń historycznych, wielu Polaków osiedlało się w gościnnej Genewie i Szwajcarii. Warto wspomnieć chociażby wybitnego poetę Juliusza Słowackiego, znanego i uznanego w świecie męża stanu i kompozytora Ignacego Paderewskiego, czy tez ostatniego przed druga wojna światową Prezydenta Ignacego Mościckiego, który schronił się w Genewie w 1939 roku. Środowisko polskie było zróżnicowane, obejmowało ludzi rożnych zawodów, wyznań i warstw społecznych. Zmieniało się ono również w czasie, w zależności od wydarzeń politycznych i gospodarczych powodujących nowe fale emigracji, lecz zawsze i na ogól z powodzeniem, dążyło do integracji z miejscowym środowiskiem, do udziału w życiu gospodarczym Szwajcarii, zachowując jednocześnie swoje tradycje i kulturę.

Od chwili założenia w 1981 roku, Stowarzyszenie Polskie w Genewie popierało zachodzące w Polsce zmiany polityczne i gospodarcze, popularyzowało polska kulturę, zabierało głos w sprawach ważnych dla Polski. Miedzy innymi ze Stowarzyszeniem konsultowali się przedstawiciele Etat de Genève w głośnej sprawie przewiezienia zwłok Prezydenta Mościckiego do Polski. Stowarzyszenie było zawsze otwarte dla wszystkich Polaków i sympatyków, niezależnie od narodowości czy wyznania.

Stowarzyszenie nasze liczy obecnie okolo 100 aktywnych czlonków oraz ponad 900 sympatyków. W ostatnim okresie, w efekcie podjetych dzialan, liczba naszych czlonków oraz osób uczestniczacych w imprezach wzrosla o 50%.