Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz Polaków, osób pochodzenia polskiego oraz osób zainteresowanych Polską poprzez rozpowszechnianie wiedzy o polskiej kulturze, tradycjach, życiu politycznym i gospodarczym. Działalność Stowarzyszenia ma również na celu integrację środowiska polskiego w Genewie oraz pogłębianie zrozumienia dla interesów Polski w możliwie najszerszych kręgach szwajcarskich.