Les autorités actuelles de l’Association ont été élues le 24 mai 2016 pour une période de deux ans. Elles se composent du:

Président:
Adam Sobczuk

Vice-Présidente:
Aldona  Budrewicz-Jacobson

Vice-Présidente:
Elżbieta Jasińska

Trésorier:
Marcin Borratyński

Secrétaire:
Małgorzata Borratyńska

 

Commission de révision:
Jacques Maeder
Andrzej Miszczuk
Bronisław Nawrocki

 

Parmis les anciens Présidents de l’Association, nos Présidents d’Honneur sont: regretté Professeur Jan Venulet, Madame Dorota Nowakowska et Madame Monika Gasiorowska.

 

Notre adresse:
Association Polonaise de Genève
CH-1200, Genève 
e-mail: info@polonia-genewa.ch

****

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że w trakcie Walnego Zebrania Wyborczego w dn.24 maja 2016r. został wybrany nowy Zarząd SPG na kadencje 2016-2018, wybór zmieniony i uzupełniony dn.28 czerwca 2017:

Prezes:
Adam Sobczuk

Vice-Prezes:
Aldona Budrewicz-Jacobson

Vice-Prezes:
Elżbieta Jasińska

Skarbnik:
Marcin Borratyński

Sekretarz:
Małgorzata Borratyńska

 

Komisję rewizyjną reprezentują:
Jacques Maeder
Andrzej Miszczuk
Bronisław Nawrocki

 

Prezesami Honorowymi Stowarzyszenia są ś.p. Prof. Jan Venulet, Pani Dorota Nowakowska oraz  Pani Monika Gąsiorowska, wcześniej pełniący funkcje Prezesa Stowarzyszenia.

 

Nasz adres:
Association Polonaise de Genève
CH-1200 Genève
e-mail: info@polonia-genewa.ch